Hủy

USD yếu đi Tin tức

Galaxy mang về lợi nhuận khổng lồ cho Samsung

Galaxy mang về lợi nhuận khổng lồ cho Samsung

Mảng Mobile Communications đã mang về gần một nửa lợi nhuận cho Samsung với mức thu 23,9 tỷ USD trong quý III/2012. Trong đó, Samsung khẳng định Galaxy 3 là yếu tố chính trong việc đưa lợi nhuận đi lên.