Hủy

USDVND Tin tức

Cầm cương tỉ giá

Cầm cương tỉ giá

Chúng ta chỉ có thể bàn tới việc lựa chọn chính sách đồng tiền yếu hay đồng tiền mạnh khi nền kinh tế đã đủ nội lực.

  • 25/07/2018 - 08:51

    Điều gì đang xảy ra với tỷ giá?

    Tỷ giá USD/VND liên tục tăng trong thời gian qua là phù hợp với xu hướng biến động quốc tế và định hướng thị trường hóa tỷ giá của NHNN.
Người Tiên Phong