Hủy

Uy ban dan so Tin tức

  • 19/06/2015 - 09:42

    Đà Nẵng có Phó Chủ tịch mới

    Ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy quận Hải Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.