Hủy

Vải Tin tức

  • 27/01/2020 - 14:00

    Những phát minh xanh

    Vải làm từ cây chuối, mực làm từ không khí ô nhiễm, ny-lon sinh học… đã lọt vào top 100 phát minh xuất sắc nhất của Time.
  • 13/12/2019 - 21:09

    Vải da từ lá dứa

    Ô nhiễm sản xuất vải da từ lá dứa ít hơn 20% so với sản xuất vải da từ động vật...