Hủy

Vam Tin tức

  • 29/09/2013 - 08:09

    Quỹ ngoại giảm dần đà tăng trưởng

    Các quỹ ngoại đang giảm dần đà tăng trưởng sau hơn 7 tháng tăng liên tục. Tuy nhiên, kỳ vọng ở một số quỹ về triển vọng thị trường vẫn lớn.