Hủy

Văn phòng hiện đại Tin tức

  • 30/08/2012 - 17:55

    Phát hiện siêu núi lửa tại Hong Kong

    Các nhà địa chất vừa công bố hình ảnh một siêu núi lửa tại Hong Kong, đây cũng là núi lửa đầu tiên loại này được phát hiện tại Trung Quốc.
XOR, XOR Việt Nam