Hủy

Vận tải biển Tin tức

  • 07/09/2016 - 08:30

    Mong manh đội tàu biển Việt

    30% cung tàu của Việt Nam đang trong tình trạng không sử dụng, đội tàu dư thừa trong khi vận tải xuất nhập khẩu phải thuê của hãng nước ngoài.