Hủy

Vàng 14k Tin tức

Dân số vàng: 18K hay 24k?

Dân số vàng: 18K hay 24k?

Trăn trở về việc phải chăng Việt Nam đã bỏ lỡ đi cơ hội phát triển nhờ lợi thế dân số vàng có thể sắp được làm rõ.