Hủy

Vàng miếng Tin tức

  • 21/05/2018 - 14:00

    Eo xèo kinh doanh vàng miếng

    Vàng từng là một kênh đầu tư sôi động ở Việt Nam trong những năm 2009-2012, khi nhà nhà ai cũng quan tâm đến việc mua vàng.