Hủy

Vay nhanh Tin tức

Ngân hàng ngoại khó làm ăn ở Myanmar

Ngân hàng ngoại khó làm ăn ở Myanmar

Một số ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép ở Myanmar nhưng hệ thống tài chính của nước này vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm hạn chế.

  • 05/08/2014 - 15:29

    TPHCM 7 tháng dư nợ tín dụng tăng 3,35%

    Hoạt động cho vay của các ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tăng mạnh từ tháng 6 sau hai tháng đầu năm nay liên tục không có tăng trưởng.
Người Tiên Phong