Hủy

Vay tiêu dùng Tin tức

Thế giới 5.0: Kỷ nguyên tiêu dùng mới

Thế giới 5.0: Kỷ nguyên tiêu dùng mới

Dưới tác động của dịch bệnh, quá trình chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ thay đổi đáng kể đến thói quen tiêu dùng, đầu tư của mọi người.

  • 16/06/2020 - 14:00

    Đưa P2P vào sandbox

    Một thử nghiệm cần thiết cho mô hình mới trong thị trường vay tiêu dùng.
Người Tiên Phong