Hủy

VBSP Tin tức

  • 18/07/2012 - 14:09

    Nợ xấu của VDB vượt 10%

    Tỷ lệ nợ xấu cho vay đầu tư phát triển của ngân hàng là 12,05%, cho vay xuất khẩu là 13,42%, tính theo niên độ ngân sách năm 2010.