Hủy

Vc Tin tức

Rã đông VC

Rã đông VC

Sau một năm chật vật, các ông lớn trong ngành đầu tư mạo hiểm (VC) bắt đầu tính toán lại chiến lược đầu tư.