Hủy

VCTV Tin tức

Cuộc chiến “lấn sân” trong truyền hình trả tiền

Cuộc chiến “lấn sân” trong truyền hình trả tiền

Tố nhau "đầu tư, kinh doanh ngoài ngành" là một chiêu cản trở cạnh tranh từ các đối thủ tiềm năng, do thực tế đang diễn ra sự giao thoa lĩnh vực kinh doanh giữa các nhà đài truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp viễn thông.