Hủy

VDB Tin tức

  • 31/01/2015 - 11:38

    VDB phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu

    Ngày 30/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.