Hủy

Veblen Tin tức

Giải mã tâm lý Hermès

Giải mã tâm lý Hermès

Hermès đã chơi trò tâm lý khi để cho người mua chờ đợi nhằm gia tăng sự thèm khát của họ đối với món hàng.