Hủy

Venice Tin tức

  • 03/06/2016 - 11:05

    Paris biến thành Venice, Pháp "báo động"

    Mưa như trút và ngập nặng trên toàn nước Pháp đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và chính phủ nước này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.