Hủy

Vét sạch Tin tức

Vì sao vàng đấu thầu luôn bán hết?

Vì sao vàng đấu thầu luôn bán hết?

Trong hơn 50 tấn bán ra, khoảng 40 tấn dùng để các ngân hàng tất toán trạng thái, chỉ 10 tấn còn lại là thực sự bán ra thị trường gần đây.