Hủy

VGX Tin tức

Sàn giao dịch vàng âm thầm đóng cửa

Sàn giao dịch vàng âm thầm đóng cửa

Sau khi một số sàn vàng như VGX, Khải Thái, Hung Kee… bị triệt phá, các sàn vàng còn lại đã âm thầm đóng cửa hoặc rút vào hoạt động bí mật.

Người Tiên Phong