Hủy

Vi sao Việt Nam được chọn Tin tức

Vì sao Việt Nam được lựa chọn?

Vì sao Việt Nam được lựa chọn?

Nơi mà Mỹ từng sa lầy trong quá khứ cũng có thể là nơi nước này đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột kéo dài nhất lịch sử.