Hủy

Vicare Tin tức

Đã đến thời của bác sĩ trực tuyến?

Đã đến thời của bác sĩ trực tuyến?

Dù hoạt động trên môi trường internet “ảo”, nhưng các mô hình hỏi đáp về sức khỏe phải làm việc nghiêm túc không kém các bệnh viện, phòng khám thật.