Hủy

Vicem Tin tức

Hà Tiên 1 đứng mũi chịu sào

Hà Tiên 1 đứng mũi chịu sào

Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối Hà Tiên 1 (HT1). Vì vậy, số tiền 572 tỉ đồng chia cổ tức hầu như đều chảy về với Vicem.

  • 19/07/2016 - 12:30

    Vicem ngổn ngang trước IPO

    Tổng nợ của Vicem đã xấp xỉ gấp 4 lần so với vốn chủ sở hữu, nằm trong tốp các doanh nghiệp nhà nước có hệ số nợ cao nhất.
  • 12/01/2016 - 12:00

    Xi măng vào mùa M&A

    Sức ép cạnh tranh ngày một lớn cả trong lẫn ngoài nước đang buộc nhiều doanh nghiệp xi măng phải tìm đến giải pháp M&A