Hủy

Vietcombank tại Lào Tin tức

Khai trương Vietcombank tại Lào

Khai trương Vietcombank tại Lào

Vietcombank lựa chọn Lào để thành lập ngân hàng con trong bước đi đầu tiên thâm nhập thị trường tài chính ngân hàng khu vực.