Hủy

Vietnam Equity Holding Tin tức

Quỹ ngoại lãi lớn trên thị trường Việt

Quỹ ngoại lãi lớn trên thị trường Việt

Trong khi các quỹ đầu tư trong nước vẫn chật vật, thì các quỹ đầu tư nước ngoài lại có một năm 2013 khả quan. Nhiều quỹ trong số này kỳ vọng sự khởi sắc hơn nữa trong năm 2014.