Hủy

Vietnam HR Awards Tin tức

  • 15/10/2020 - 08:00

    Lễ trao giải VIETNAM HR AWARDS 2020

    Gala trao giải Vietnam HR Awards 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 25.11.2020 tại GEM Center, với tinh thần chủ đạo “3R - Rest, Reset & Rewarded”.
  • 18/04/2018 - 17:36

    Giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

    Giải thưởng Vietnam HR Awards sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký dự thi từ nay và được xem xét trao giải vào cuối tháng 11/2018.