Hủy

Vietnam Silver House Tin tức

Trầm tích của bạc

Trầm tích của bạc

Gây dựng lại bức tranh nghề bạc trong một bảo tàng, những người nặng lòng với nghiệp tổ đang dùng câu chuyện văn hóa để thổi nguồn sinh khí mới cho nghề.