Hủy

Viettel pay Tin tức

Nhà mạng lấn sân Fintech

Nhà mạng lấn sân Fintech

Với số lượng người sử dụng khổng lồ, các nhà mạng đang mở nhiều cuộc tấn công áp đảo trong lĩnh vực fintech.

XOR, XOR Việt Nam