Hủy

Viglacera Tin tức

Gelex đã nắm được tay Viglacera

Gelex đã nắm được tay Viglacera

Gelex đã tiến gần mục tiêu nắm quyền chi phối doanh nghiệp có quỹ đất công nghiệp lớn hàng đầu khu vực miền Bắc là Viglacera.