Hủy

Vikrom kromadit Tin tức

Giấc mơ đô thị công nghiệp của Amata

Giấc mơ đô thị công nghiệp của Amata

“Tôi nhận thấy Việt Nam có thể trở thành một khu vực sản xuất nền tảng của thế giới”, đó là nhận định của tỉ phú Vikrom Kromadit, người sáng lập Amata.