Hủy

Vinatex Tin tức

  • 13/12/2016 - 12:30

    Dệt may không còn lợi thế?

    Việt Nam chủ yếu làm nhà thầu phụ cho các nhà thầu may trong khu vực, chưa có khả năng tự thiết kế, xây dựng thương hiệu.