Hủy

Vissan Tin tức

  • 05/12/2016 - 12:30

    Vì sao CJ đi xây "Cầu Tre"?

    Đầu tư thêm 500 triệu USD vào Việt Nam, CJ đang đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu thực phẩm.