Hủy

Vitranschart Tin tức

Mong manh đội tàu biển Việt

Mong manh đội tàu biển Việt

30% cung tàu của Việt Nam đang trong tình trạng không sử dụng, đội tàu dư thừa trong khi vận tải xuất nhập khẩu phải thuê của hãng nước ngoài.

Người Tiên Phong