Hủy

Vitranschart Tin tức

Mong manh đội tàu biển Việt

Mong manh đội tàu biển Việt

30% cung tàu của Việt Nam đang trong tình trạng không sử dụng, đội tàu dư thừa trong khi vận tải xuất nhập khẩu phải thuê của hãng nước ngoài.