Hủy

VNG Tin tức

  • 14/12/2018 - 08:03

    VNG sẽ chính thức là một "kỳ lân"?

    "Kỳ lân" thường để chỉ những start-up công nghệ có mức định giá trên 1 tỉ USD. Từ lâu, VNG đã được xem là kỳ lân chưa chính danh của Việt Nam.
  • 27/09/2018 - 20:25

    Cổ đông lớn của VNG gồm những ai?

    Trong danh sách cơ cấu cổ đông mà VNG vừa công bố có tên những tổ chức thành lập ở thiên đường thuế và cả cá nhân là cựu lãnh đạo Tencent.