Hủy

VNPT Media Tin tức

Thành lập 3 Tổng công ty thuộc VNPT

Thủ tướng đồng ý lập các Tổng công ty Hạ tầng mạng, Dịch vụ viễn thông và Truyền thông và sắp xếp Công ty Viễn thông quốc tế như đề nghị.