Hủy

Vỏ điều Tin tức

  • 13/10/2013 - 07:10

    Đại tướng về nhà lần cuối

    Khoảng 8h30, linh xa chở Đại tướng dừng trước số 30 Hoàng Diệu - ngôi nhà thân thuộc của Đại tướng - để thực hiện các nghi lễ tâm linh.
XOR, XOR Việt Nam