Hủy

Vốn đầu tư Trung Quốc Tin tức

  • 06/08/2020 - 08:54

    Vốn Trung Quốc tiếp tục tăng

    Trong đại dịch, các công ty Trung Quốc vẫn tăng cường mua lại hoặc đầu tư vào các tài sản nước ngoài có tiềm năng.
XOR, XOR Việt Nam