Hủy

Vốn góp nước ngoài Tin tức

  • 23/12/2013 - 10:27

    GDP năm 2013 thấp hơn mục tiêu

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2013 ước tính tăng 5,42% so với năm 2012, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 5,5% đề ra.
  • 01/11/2012 - 15:32

    Sẽ làm rõ khái niệm FDI và FII

    Thủ tướng vừa giao các bộ ngành thống nhất khái niệm đầu tư trực tiếp ngước ngoài (FDI) và đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) trong các văn bản pháp luật.