Hủy

Vốn tài trợ Tin tức

Lỗ hổng tài trợ xanh

Lỗ hổng tài trợ xanh

Đi tìm nguồn vốn tài trợ cho các dự án lớn về năng lượng tái tạo tại Việt Nam để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.