Hủy

Voọc Tin tức

Thăm voọc chà vá chân nâu

Thăm voọc chà vá chân nâu

Thế giới có rất ít khu bảo tồn nguyên vẹn nằm cạnh thành phố lớn như Sơn Trà - ngôi nhà của hơn 1.300 cá thể voọc chà vá chân nâu...

Thăm voọc chà vá chân nâu

Thăm voọc chà vá chân nâu

Thế giới có rất ít khu bảo tồn nguyên vẹn nằm cạnh thành phố lớn như Sơn Trà - ngôi nhà của hơn 1.300 cá thể voọc chà vá chân nâu...

  • 12/09/2018 - 09:00

    Đến RuNam, bảo vệ Voọc

    Gói trong hình ảnh chú Voọc mũi hếch bằng bông đáng yêu là những thông điệp bảo tồn hướng đến những người trẻ, những mầm non của đất nước.