Hủy

Vpb Tin tức

  • 01/06/2015 - 10:46

    VPBank cho vay thế chấp chỉ từ 6,99%

    Thời gian tối đa lên đến 25 năm cùng hạn mức vay là 10 tỷ đồng. Đặc biệt, các khoản vay sẽ được phê duyệt chỉ trong vòng 2 ngày làm việc.