Hủy

Vpb Tin tức

  • 18/08/2017 - 09:33

    VPBank lên sàn: thỏa cơn khát vốn

    VPBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động khoảng 6.000 tỉ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho vài năm tới.
  • 01/06/2015 - 10:46

    VPBank cho vay thế chấp chỉ từ 6,99%

    Thời gian tối đa lên đến 25 năm cùng hạn mức vay là 10 tỷ đồng. Đặc biệt, các khoản vay sẽ được phê duyệt chỉ trong vòng 2 ngày làm việc.