Hủy

Vpbs Tin tức

Chính sách ưu đãi đặc biệt từ VPBS

Chính sách ưu đãi đặc biệt từ VPBS

VPBS áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt cho tất cả các khách hàng đáp ứng các điều kiện của chương trình với lãi suất cho vay Margin chỉ từ 9,5%/năm.