Hủy

Vtvcab Tin tức

Chuyện cổ phần của VTVcab

Chuyện cổ phần của VTVcab

Thương vụ IPO này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội sở hữu đến 49% cổ phần của công ty đứng thứ nhì thị trường truyền hình trả tiền.