Hủy

Vũ đức thuận Tin tức

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!

Câu nói xưa xem ra còn nguyên giá trị, thể hiện qua những bài học từ 10 doanh nghiệp có 5 năm liền trụ vững trong danh sách Top 50 của NCĐT.