Hủy

Vũ Thành Tự Anh Tin tức

  • 25/09/2013 - 14:02

    Khó tránh tăng cước 3G

    Các nhà mạng đã "mệt" trong cuộc đua giảm cước 3G khi tiền thu về không đủ để tái đầu tư và nâng cấp hạ tầng, chứ chưa tính tới chuyện phát triển nền tảng 4G trong tương lai gần.