Hủy

Vũ thành vinh Tin tức

Hạnh phúc từng giây

Hạnh phúc từng giây

Cuốn sách mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh như một lời tâm tình, lời nhắc nhỏ nhẹ: hạnh phúc không cần tìm kiếm xa xôi hay chờ đợi.