Hủy

Vụ tổ chức Tin tức

  • 08/08/2013 - 20:39

    M&A Việt Nam tăng trưởng 65%/năm

    Trong 5 năm qua, giá trị các thương vụ mua bán-sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp Việt Nam tăng gần 5 lần và đạt xấp xỉ 5 tỷ USD vào năm 2012.
  • 06/08/2013 - 16:35

    VNPT thay Tổng Giám đốc

    Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VNPT đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thay ông Vũ Tuấn Hùng từ ngày 6/8.