Hủy

Vựa lúa Tin tức

Myanmar: Thương nhớ cánh đồng xanh

Myanmar: Thương nhớ cánh đồng xanh

Cùng với ống khói nhà máy hay khu thương mại trọc trời, cánh đồng xanh bất tận cũng sẽ mang lại thịnh vượng cho niềm tự hào tiếp theo của châu Á.