Hủy

Vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Tin tức

Hiện tượng tỉ USD Vân Đồn

Hiện tượng tỉ USD Vân Đồn

Cơ chế đặc khu sẽ giúp Vân Đồn tiến xa hơn trên hành trình trở thành đảo ngọc của vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc?