Hủy

Vương quốc Bhutan Tin tức

Đất nước

Đất nước "âm carbon"

Trong khi nhiều quốc gia đang phấn đấu để giảm phát thải carbon, Vương quốc Bhutan đã là carbon âm: đất nước thu nạp nhiều khí nhà kính hơn là phát thải.