Hủy

Vượt thu Tin tức

  • 20/04/2015 - 12:30

    ICO: Cầu cà phê ngày càng vượt cung

    Nhu cầu cà phê dự đoán đạt kỷ lục trong khi sản lượng giảm năm thứ 2 liên tiếp, gây thiếu hụt 7,4 triệu bao, theo Tổ chức Cà phê Thế giới.